Velkommen til Aktiviteter i kroppsøving 1–7!

Aktiviteter i kroppsøving 1–7 er et digitalt planleggingsverktøy for kroppsøvingslærere på barnetrinnet. Her finner du alle de totalt 434 aktivitetene i Aktiviteter i kroppsøving 1-4 og Aktiviteter i kroppsøving 5-7. det digitale planleggingsverktøyet gir større muligheter for å organisere lærestoffet og på en enkel måte lage egne aktivitetsplaner.

Alle aktivitetene er sortert etter kompetansemål i læreplanen. Du kan velge aktivitet eller kompetansemål og lage din egen aktivitetsplan for en kroppsøvingstime eller en lenger periode. Aktivitetsplanene kan skrives ut. Verktøyet fungerer også godt som utgangspunkt for å utarbeide årsplaner.

Aktivitetshefte i kroppsøving Aktivitetshefte i kroppsøving